Occlusive

Tên gọi khác: Occlusive

(Tiếng Việt. Chất giữ ẩm, Chất dưỡng ẩm)

Được sử dụng với mục định làm giảm sự mất nước của da, có xu hướng hoạt động như những chất tạo màng để giữ nước không bị bay hơi vì kích thước các phân tử của chất dưỡng ẩm thường lớn.  Chất giữ ẩm được gọi là moisturizer (kem dưỡng ẩm)


Top