Disodium EDTA

Tên gọi khác: Disodium EDTA

Disodium EDTA– một chất bảo quản được dùng ở nồng độ 0.1– 0.5%


X
Top