EDTA

Tên gọi khác: EDTA

EDTA– giúp tăng cường hệ thống bảo quản trong quá trình điều chế và cũng là chất càng hóa.


X
Top