facebook

Định nghĩa Escin

Tên gọi khác: Escin

Escin– là một saponin được tìm thấy trong hạt của cây hạt dẻ ngựa. xem thêm chiết xuất cây hạt dẻ ngựa.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top