facebook

Định nghĩa Esculoside

Tên gọi khác: Esculoside

Esculoside– được dùng trong quá trình điều chế các chất trị hiện tượng da lồi lõm. Esculoside có lợi rõ ràng trong việc làm suy yếu hệ thống vi tuần hoàn.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top