facebook

Định nghĩa Ethoxydiglycol behenate

Tên gọi khác: Ethoxydiglycol behenate

Ethoxydiglycol behenate– được dùng để cải thiện tính ổn định và độ tạo kem cho sản phẩm.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top