facebook

Định nghĩa Ethyl 4-(bis[hydroxypropyl]) aminobenzoate

Tên gọi khác: Ethyl 4-(bis[hydroxypropyl]) aminobenzoate

Ethyl 4-(bis[hydroxypropyl]) aminobenzoate– một hóa chất được công nhận bởi FDA với mức sử dụng cho phép từ 1-5%.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top