facebook

Định nghĩa Ethyl linoleate (vitamin F)

Tên gọi khác: Ethyl linoleate (vitamin F)

Ethyl linoleate (vitamin F)– một chất làm mềm da và acid béo tinh chất. xem thêm vitamin F.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top