facebook

Định nghĩa Ethyl paraben

Tên gọi khác: Ethyl paraben

Ethyl paraben– một chất bảo quản có khả năng gây nhạy cảm cho da rất nhỏ. Xem thêm paraben.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top