facebook

Định nghĩa Ethylene acrylate copolymer

Tên gọi khác: Ethylene acrylate copolymer

Ethylene acrylate copolymer– một chất hình thành màng, giữ ẩm, và điều chỉnh độ nhớt. Chất này là polymer nhân tạo. Xem thêm acrylates.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top