facebook

Định nghĩa Ethylhexyl p-methoxycinnamate

Tên gọi khác: Ethylhexyl p-methoxycinnamate

Ethylhexyl p-methoxycinnamate– có khả năng hấp thu tia UVB rất tốt cùng ới khả năng hấp thu tia UVA một cách giới hạn. Xem thêm octyl methoxycinnamate.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top