Fango mud

Tên gọi khác: Fango mud

Fango mud– bùn fango– một chất có tác dụng thải trừ, vì fango nghĩa là bùn trong tiếng Italia.


Top