facebook

Định nghĩa Farnesyl acetate

Tên gọi khác: Farnesyl acetate

Farnesyl acetate– là một chất bổ dưỡng, nó cũng được dùng trong chế tạo nước hoa. Có rất nhiều tác dụng có lợi của nó lên quá trình trao đổi chất trên da được ghi nhận với việc sử dụng nhiều hợp chất chứa hỗn hợp farnesyl acetate, farnesol, và panthenyl triacetate.


Top