Ferric ferrocyanide

Tên gọi khác: Ferric ferrocyanide

Ferric ferrocyanide– một chất màu xanh không độc. Được dùng như chất tạo màu.


Top