Flowers extract

Tên gọi khác: Flowers extract

Flowers extract– chiết xuất các loại hoa– thường được dùng như một hương liệu. Một danh sách như vậy có sự khẳng định của rất nhiều chất xung quanh khiến một người không thể xác định được loại hoa nào được dùng và do vậy, ngăn cản người đó xác định giá trị chữa bệnh của bất kì loài hoa nào.


Top