Glycolipids

Tên gọi khác: Glycolipids

Glycolipids– một chất nhũ hóa và tạo độ ẩm. xem thêm glycoprotein (hòa tan)


X
Top