Guanine

Tên gọi khác: Guanine

Guanine– một chất màu. Nó được pha trong nước và dùng chủ yếu trong sơn móng tay nhằm tạo độ bóng. Nó dần được thay thế bởi một lượng ngọc trai nhân tạo hoặc nhôm hay đồng. Guanine thu được bằng cách tán nhuyễn lượng lớn cá hiện tại như cá alewife hay cá trích.


Top