facebook

Định nghĩa Gum arabic

Tên gọi khác: Gum arabic

Gum arabic– xem acacia.


Top