Hazelnut extract

Tên gọi khác: Hazelnut extract

Hazelnut extract– chiết xuất hạt phỉ – được xem là có tính làm se da.


X
Top