Hexylene glycol

Tên gọi khác: Hexylene glycol

Hexylene glycol– có thể được xem là chất giúp hòa tan các chất khác. Xem thêm polyethylene glycol.


X
Top