Histidine

Tên gọi khác: Histidine

Histidine– là một amino acid có tính dưỡng ẩm da. Xem thêm amino acid.


Top