facebook

Định nghĩa Histidine

Tên gọi khác: Histidine

Histidine– là một amino acid có tính dưỡng ẩm da. Xem thêm amino acid.


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top