facebook

Định nghĩa Fragrance

Tên gọi khác: Fragrance

(Tiếng Việt. Chất tạo mùi, Hương liệu)

Chất tạo mùi là các hợp chất thiên nhiên hoặc nhân tạo để tạo ra hương thơm, át đi mùi hóa chất, và thậm chí là yếu tố quyết định trong hoạt động truyền thông của sản phẩm (nghiên cứu chứng minh với hai sản phẩm có chức năng giống nhau thì phụ thuộc vào mùi của chúng mà hiệu quả được đánh giá khác nhau).

Tuy nhiên, chất tạo mùi cũng là một trong những nguyên nhân gây ra dị ứng, vì vậy dòng sản phẩm không kích ứng (Hypoallergenic) thường không có mùi.

Dựa vào những thông tin trên nhãn hiệu, ta khó có thể biết được chất tạo mùi là tự nhiên hay tổng hợp, cũng như không thể biết nguồn gốc của nó.


Top