Hydrolyzed corn protein

Tên gọi khác: Hydrolyzed corn protein

Hydrolyzed corn protein– protein ngũ cốc bị thủy phân– hình thành các màng trên bề mặt da. Nó được dùng để giảm bớt sự thoát hơi ẩm tự nhiên của da. Xem thêm protein thực vật bị thủy phân.


X
Top