Hydrolyzed potato protein

Tên gọi khác: Hydrolyzed potato protein

Hydrolyzed potato protein– protein khoai tây bị thủy phân– là một protein thực vật hoạt động như một tác nhân tạo ẩm. Nó được ghi nhận có một số amino acid đặc biệt, với các mức phù hợp của các amino acid chứa sulfur như cystine và methionine. Đây là protein khoai tây bị thủy phân thu được từ enzym, acid, và các phương pháp thủy phân khác. Xem thêm protein thực vật bị thủy phân


X
Top