Hydrolyzed yeast

Tên gọi khác: Hydrolyzed yeast

Hydrolyzed yeast– men bị thủy phân– sản phẩm thủy phân của men thu được từ acid, enzyme hoặc các phương pháp thủy phân khác. Xem thêm protein, men.


X
Top