Hydrotriticum wheat amino acids

Tên gọi khác: Hydrotriticum wheat amino acids

Hydrotriticum wheat amino acids– amino acid lúa mỳ hydrotriticum– một chất có khả năng giữ và tạo ẩm tốt. Nó được ghi nhận có khả năng xuyên qua lớp sừng và làm ẩm từ bên trong.


X
Top