facebook

Định nghĩa Hydroxyproline

Tên gọi khác: Hydroxyproline

Hydroxyproline– một amino acid dưỡng da. Nó là một thành phần của collagen.


Top