facebook

Định nghĩa Imidazolidinyl urea

Tên gọi khác: Imidazolidinyl urea

Imidazolidinyl urea– một trong những chất bảo quản kháng khuẩn thường dùng nhất, căn cứ vào khả năng gây nhạy cảm thấp của nó. Vào năm 2005, nó là chất bảo quản xếp thứ 6 trong những chất thường được dùng nhất tại Mỹ (paraben lần đầu xếp hạng 4). Nhìn chung, imidazolidinyl urea không được dùng riêng lẻ mà dùng kết hợp với paraben để có phạm vi hoạt động rộng. Mặc dù nó có thể sinh ra lượng thấp formaldehyde khi bị dùng không đúng phương pháp– chẳng hạn như phơi nó ở nhiệt độ cao – dưới các điều kiện sử dụng bình thường không nhận ra sự giải phóng các gốc tự do. Trong tất cả các chất bảo quản giải phóng formandehyde, imidazolidinyl urea là chất ít gây nhạy cảm da và dị ứng nhất. Xem thêm urea.


Top