Imidurea

Tên gọi khác: Imidurea

Imidurea– là chú giải viết tắt của midazolidinyl urea. Xem thêm midazolidinyl urea.


Top