Isobutyl paraben

Tên gọi khác: Isobutyl paraben

Isobutyl paraben– một chất bảo quản.


Top