Isocetyl alcohol

Tên gọi khác: Isocetyl alcohol

Isocetyl alcohol– còn isocetyl– một chất dưỡng ẩm da có tính làm mềm, nó có thể được dùng như một chất tạo độ nhớt trong quá trình điều chế.


Top