facebook

Định nghĩa Isodecyl paraben

Tên gọi khác: Isodecyl paraben

Isodecyl paraben– là một chất bảo quản.


Top