facebook

Định nghĩa Karite butter

Tên gọi khác: Karite butter

(Tiếng Việt. Bơ karité)

Xem thêm shea butter.


Top