facebook

Định nghĩa Keratin

Tên gọi khác: Keratin

Một chất bảo vệ bề mặt có dạng màng và hoạt tính dưỡng ẩm. Keratin thường được sử dụng trong mỹ phẩm nhờ hiệu quả lưu giữ độ ẩm và khả năng bảo vệ của nó.

Xem thêm protein.


Top