facebook

Định nghĩa L-3-methoxypropane-1,2-diol

Tên gọi khác: L-3-methoxypropane-1,2-diol

Cho cảm giác mát lạnh khi sử dụng trong các loại mặt nạ dưỡng da mặt.


Top