facebook

Định nghĩa L-phenylalanine

Tên gọi khác: L-phenylalanine

Một axin amijn sử dụng như một chất điều hoà da. Nó được sử dụng trong sản phảm chăm sóc tóc nhiều hơn chăm sóc da.


Top