Laminaria saccharina extract

Tên gọi khác: Laminaria saccharina extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất Laminaria saccharina)

Một loài thuộc họ tảo bẹ. Xem thêm seaweed extract.


X
Top