Lemon peel

Tên gọi khác: Lemon peel

(Tiếng Việt. Vỏ chanh vàng)

Xem thêm lemon oil.


X
Top