MAGNESIUM SULFATE

Tên gọi khác: MAGNESIUM SULFATE

Một loại muối vô cơ được sử dụng làm chất độn trong các sản phẩm làm đẹp.


X
Top