Manganese aspartate

Tên gọi khác: Manganese aspartate

Một hoạt chất dưỡng da, đây là một sự kết hợp của axit L-aspartic và muối của mangan.


Top