Methoxy peg-22 dodecyl glycol copolymer

Tên gọi khác: Methoxy peg-22 dodecyl glycol copolymer

Một chất nhũ hoá hiệu quả cho hệ nước-trong-dầu với hiệu suất giữ nước cao. Nguyên liệu này có những tính chất tốt về da liễu và cả những tính chất về độc chất học, nó rất tương thích với các nguyên liệu chăm sóc da khác. Điều này đã tạo điều kiện cho sự tích hợp hợp chất này vào các sản phẩm làm đẹp.


Top