Methyl hydroxy stearate

Tên gọi khác: Methyl hydroxy stearate

Một chất làm mềm sử dụng trong các công thức dưỡng ẩm. Đây là este của methanol và axit hydroxystearate.


Top