facebook

Định nghĩa Methylbenzylidene camphor

Tên gọi khác: Methylbenzylidene camphor

Cũng được biết đến với tên 4-methylbenzylidene camphor. Một hoạt chất lọc và hấp thụ UV, chưa rõ có gây nên quang dị ứng hay không.


Top