Mud

Tên gọi khác: Mud

(Tiếng Việt. Bùn)

Hỗn hợp của một loại bột và một chất lỏng. Thường được đắp ẩm như các loại mặt nạ dưỡng da mặt và để cho khô. Nếu phần bột hay chất lỏng có chứa các nguyên liệu chữa bệnh, chúng sẽ tương tác với da. Việc xác định các hoạt tính chữa bệnh của chúng đòi hỏi vốn hiểu biết về bản chất của phần bột và chất lỏng được sử dụng. Trong mặt nạ, bùn có thể đóng vai trò như một chất hút giữ trong thời gian mặt nạ lưu lại trên da. Điều này hỗ trợ cho sự tương tác giữa các nguyên liệu trong kem hoặc các sản phẩm khác được đắp lên trước bùn.


Top