facebook

Định nghĩa Encapsulation

Tên gọi khác: Encapsulation

Tên khác: Microencapsulation

(Tiếng Việt: nang/viên nén/vi nang/bao nang)

(Bao) Nang/vi nang/nén là quá trình bọc một loại số lượng nhỏ thành phần bên trong một lớp màng polymer mỏng hoặc trong một bao bọng (ví dụ như hạt mỡ – liposome).

Một số ứng dụng của bao nang/viên nén trong sản xuất mỹ phẩm có thể kể đến là kiểm soát việc phân tán từ từ và đều đặn của các chất hoạt động, hạn chế kích ứng da, hạn chế bay hơi và làm cho việc vận chuyển các chất hoạt động qua lớp mỡ của da được dễ dàng hơn.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top