facebook

Định nghĩa Natural moisturizing factor – nmf

Tên gọi khác: Natural moisturizing factor – nmf

(Tiếng Việt.Chỉ số dưỡng ẩm tự nhiên)

Tham khảo mục này trong chương 4.


Top