facebook

Định nghĩa Niacin

Tên gọi khác: Niacin

Một chất điều hòa, giúp làm mượt da.


Top