facebook

Định nghĩa Niaouli oil

Tên gọi khác: Niaouli oil

(Tiếng Việt. Dầu tràm hoa lục)

Các tính chất trị liệu của nó đã cho thấy khả năng cải thiện tuần hoàn, cải thiện hoạt động của kháng thể, và chữa lành trong các trường hợp vết thương và bỏng bị nhiễm trùng. Một vài tính chất và chỉ định dược lý của nó giống với cây khuynh diệp. Dầu tràm hoa lục được sản xuất bằng quá trình chưng cất từ lá của loài Melaleuca quinqueneriva. 


Top