Nonoxynol-14

Tên gọi khác: Nonoxynol-14

Một chất làm giảm sức căng bề mặt và nhũ hóa. Nó được sử dụng như hoạt chất hoạt động bề mặt phi ion và như một chất phân tán trong mỹ phẩm.


Top