facebook

Định nghĩa Norvaline

Tên gọi khác: Norvaline

Một protein axit amin sử dụng làm chất điều hòa da. Xem thêm valeric acid.


Top